MWS : EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

O MODULE

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów wydań i przyjęć na podstawie dokumentów utworzonych w Comarch ERP Optima.
 • Ewidencja stanów magazynowych, zarówno po stronie Comarch ERP Optima jak i MWS.
 • MWS PLUS: Tworzenie dokumentu RW oraz wydania bezpośrednio z kolektora.
 • MWS PLUS: Przyjmując towar z cechami na podstawie dokumentu PZ pojawia się konieczność potwierdzenia ich w MWS podczas przyjęcia do magazynu na lokalizacje.
 • MWS PLUS: Wydając towar z magazynu na podstawie dokumentu WZ, na którym wskazane są cechy pojawia się konieczność potwierdzenia ich w MWS podczas wydania z magazynu.

Przesuwanie towarów między lokalizacjami

 • Przesuwanie towarów z jednego adresu na drugi w obrębie tego samego magazynu.
 • MWS PLUS: Przesuwanie towarów z jednego magazynu na drugi - automatyczne tworzenie się dokumentu MM.

Możliwość tworzenia nowych dokumentów bezpośrednio z kolektora danych

Integracja z Comarch ERP Optima

 • Wykorzystanie kartotek zasobów
 • Tworzenie dokumentów wydań i przyjęć na podstawie dokumentów utworzonych w Comarch ERP Optima.
 • Ewidencja stanów magazynowych, zarówno po stronie Comarch ERP Optima jak i MWS.

Wydawanie towarów z lokalizacji

 • Wydawanie towarów z magazynu uwzględniając dokument dostawy oraz adres położenia, na którym towar się znajduje
 • Z aplikacji na kolektor magazynierzy na podstawie dostawy tworzą dokumenty przyjęć na magazyn, które zawierają informacje o dokumencie dostawy oraz adresach położeń wszystkich towarów z dostawy
 • Z aplikacji na kolektor magazynierzy przy wydaniu tworzone są dokumenty wydań z magazynu - magazynierzy mają podgląd z jakiej dostawy oraz z jakiego położenia na magazynie wydać towar
 • MWS umożliwia wydawanie towarów z magazynu według następujących metod:
 • - FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło)
 • - LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło)
 • - FEFO (pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło), ze wskazaniem dostawy
 • Za pomocą programu można przyjmować i wydawać nie tylko towary jednostkowo, ale mogą one być podzielone na paczki lub złożone w opakowania zbiorcze
 • Możliwość przyjęcia i wydania paczek wchodzących w skład zestawu. Paczki można usytuować na różnych lokalizacjach
 • W przypadku, gdy towar jest w opakowaniu zbiorczym (np. na palecie) można na magazyn przyjąć całe opakowanie zbiorcze, czytając tylko raz kod opakowania. Analogicznie wyglądają wydania - podczas wydawania z magazynu całego opakowania zbiorczego wystarczy sczytać tylko kod opakowania, co w znaczący sposób ułatwia i przyśpiesza pracę na magazynie.
 • MWS PLUS: Tworzenie dokumentów wydań towarów z magazynu oraz dokumentu WZ do Comarch ERP Optima na podstawie dokumentu Rezerwacji odbiorcy pochodzącego z Comarch ERP Optima
 • MWS PLUS: Możliwość częściowego wydania z magazynu na podstawie RO z Comarch ERP Optima

Przyjmowanie towarów na lokalizacje

 • Przyjmowanie towarów na magazyn uwzględniając dokument dostawy oraz przypisując towar do konkretnego adresu położenia na magazynie.
 • Przesuwanie towarów z jednego adresu na drugi w obrębie tego samego magazyn.
 • MWS PLUS: Tworzenie dokumentów przyjęć na magazyn oraz dokumentu PZ do Comarch ERP Optima na podstawie dokumentu Zamówienia u dostawcy pochodzącego z Comarch ERP Optima.
 • MWS PLUS: Możliwość częściowego przyjmowania na magazyn na podstawie dokumentu ZD z Comarch ERP Optima.

FUNKCJE, KTÓRE OTRZYMUJESZ:

O MODULE

moduł zintegrowany z Comarch ERP Optima

Wyślij zapytanie

12 000

CENA MODUŁU:

KOSZTY

MWS

Wyślij zapytanie

20 000

moduł zintegrowany z Comarch ERP Optima

Dla Klientów posiadających MWS w wersji standard cena 8 000 zł.

MWS PLUS

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT. Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

JAK SIĘ Z NAMI PRACUJE?

OPINIE

Robert Kęsoń

airRoxy

Jarosław Mielcarz

NFCeurope

"Nasz wybór padł na oprogramowanie by CTI i jesteśmy zadowoleni z dokonanego wyboru."

...

...

...

...

...

"Praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas jej wykonywania".

...

ZAUFALI NAM:

WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z nami

32 335 35 35

FABRYKA OPROGRAMOWANIA Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 35; 44-100 Gliwice; NIP: 631-266-72-37

Kapitał zakładowy 100 000 zł. Sąd rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy; KRS 0000654936

tel: 32 335 35 35

e-mail: biuro@fabrykaoprogramowania.pl

DANE FIRMY

Dołącz do nas: